Kushtet dhe Zonat e Kujdesit Programi Gjithëpërfshirës i Kancerit

Programi Gjithëpërfshirës i Kancerit

Programi Gjithëpërfshirës i Kancerit

Programi Gjithëpërfshirës i Kancerit

Përkujdesja e përshtatur ndaj Kancerit

Më shumë se trajtim

Programi ynë gjithëpërfshirës i kancerit konsiston në mjekë të specializuar, infermierë të kancerit, psiko-onkologë dhe koordinatorë të kujdesit për pacientin. Ata punojnë së bashku për të siguruar kujdesin më të mirë në dispozicion për pacientët tanë të prekur nga kanceri dhe familjet e tyre, në një mjedis dashamirës.

Shërbimet tona përqendrohen në përvojën e pacientëve që nga fazat shumë të hershme të kancerit deri në mbijetesë.

 • Cilësia e kujdesit ndaj pacientit
 • Koordinatorët e pacientëve dhe drejtuesit e infermierisë
 • Trajtim familjar
 • Bordet Ndërdisiplinore për Tumoret

Ekzaminimi dhe mbikëqyrja për zbulim të hershëm:

 • Endoskopi Gastrointestinal e sipërme
 • Kolonoskopi
 • Kolonoskopi virtuale
 • Endoskopi e kapsulës
 • Ekzaminim i kancerit të gjirit

Trajtimi i Individualizuar i Integruar Shumëdimensional

Në spitalet tona, plani i trajtimit të çdo pacienti të prekur nga kancerit diskutohet dhe përcaktohet në mbledhjet javore të Bordit për Tumorin, të dedikuara për lloje të ndryshme të kancerit.

Bordet tona për Tumoret funksionojnë si një forum për të shqyrtuar dhe diskutuar në mënyrë kolektive secilin nga rastet tona të kancerit. Gjatë këtyre shqyrtimeve, të gjithë kujdestarët e përfshirë në menaxhimin e secilit rast ndajnë mendimet e tyre dhe bëjnë sugjerime lidhur me opsionet e trajtimit. Pas mbledhjes së Bordit për Tumorin, opsionet e vlefshme të trajtimit i paraqiten pacientit dhe diskutohen në detaje.

 • Bordi për Tumorin e gjirit
 • Bordi për Tumorin e mushkërive
 • Bordi për Tumorin me natyrë malinje gastrointestinale
 • Bordi për Tumorin me natyrë malinje të gjakut
 • Bordi për Tumorin urologjik (kanceri i prostatës)
 • Bordi për Tumoret endokrine (kanceri i tiroides)
 • Bordi për Tumoret neuro-onkologjike (tumor i trurit)
 • Bordi për Tumoret gjinekologjike
 • Bordi për Tumoret e lëkurës
 • Bordi për Tumoret e Sarkomës

Koordinatorët e Pacientëve dhe Drejtuesit e Infermierisë

Që nga bashkëveprimi i parë, koordinatorët e pacientëve dhe drejtuesit e infermierisë ndihmojnë pacientët tanë duke i thirrur ata para takimit të tyre, duke i shoqëruar ata para dhe pas ekzaminimit të tyre dhe duke planifikuar hapa të mëtejshëm si planifikimet e testeve, konsultimet dhe takime shtesë nëse është e nevojshme.

Trajtimi i Orientuar nga Familja

Qasja jonë e orientuar nga familja synon të lehtësojë çdo vështirësi të mundshme që një familje mund të përjetojë gjatë trajtimit në një vend të huaj. Kjo qasje gjithëpërfshirëse shtrihet nga koordinimi i çështjeve të policës së sigurimit deri te sigurimi i mbështetjes psikologjike për anëtarët e familjes.

Mbijetesa

Në çdo fazë të trajtimit, pacientët tanë, familjet e tyre dhe kujdestarët bashkohen me programin tonë për mbijetesën. Ky program ofron shërbime të ndryshme, duke përfshirë grupet mbështetëse, publikimet arsimore, objektet e artit dhe aktivitetet shoqërore.

Njësia e Kimioterapisë

Njësia jonë e kimioterapisë është projektuar posaçërisht për të siguruar një mjedis mikpritës me infermierë dhe farmacistë të kujdesur e të mirë trajnuar, të dedikuar për menaxhimin e medikamenteve kimioterapeutike për pacientët tanë që i nënshtrohen kimioterapisë.

Njësia për kujdesin intensiv

Onkologjia e rrezatimit

Qendra e Trajtimit me Rrezatim MD Anderson pranë Spitalin Amerikan është struktura e parë e trajtimit me rrezatim MD Anderson jashtë Shteteve të Bashkuara që riprodhon në mënyrë të plotë algoritmet dhe standardet e institucionit të zbatuara nga kujdestarët e trajnuar në Houston. Për të lehtësuar mjedisin ku të gjitha trajtimet janë identike me ato të Houstonit, të gjitha rastet vlerësohen nga mjekë të kampusit kryesor.

Ky proces mund të përmblidhet si “model i praktikës së njëjtë” i cili i mundëson pacientit të marrë trajtimin identik që do të merrte në Qendrën MD Anderson në Houston.

Të gjitha teknikat mjekësore dhe matjet e kontrollit të cilësisë janë identike me ato të Qendrës MD Anderson.

Na Kontaktoni