Pacientët & Vizitorët Qëndrimi juaj Pagesa dhe Rimbursimi

Pagesa dhe Rimbursimi

Ju lutemi të bëheni me dije se kosto përfundimtare mund të ndryshojë nga shuma e dhënë në fillim. Gjatë periudhës së trajtimit dhe procesit të ripërtëritjes, gjendja përfundimtare e faturës do të kontrollohet brenda intervaleve të arsyeshme kohore për të verifikuar nëse nevojiten pagesa shtesë përtej vlerësimeve të dhëna. Çdo bilanc ose kredi që mbetet në llogarinë tuaj në momentin e daljes nga spitali do të debitohet ose kreditohet përsëri në llogarinë bankare ose në numrin e kartës së kreditit në dosje. Të gjitha depozitat bazohen vetëm në një vlerësim dhe fatura përfundimtare do të përpilohet në kohën e daljes nga spitali.

Nëse kërkohet transferimi i një pacienti në një vend tjetër nga ambulanca ajrore ose tokësore, përgjegjësia e pagesës i takon pacientit dhe/ose përfaqësuesit ligjor të pacientit. Për pacientët që posedojnë sigurime ndërkombëtare, ju lutemi kontaktoni Departamentin tonë të Financimit të Pacientëve për të verifikuar përshtatshmërinë e përfitimeve dhe për të marrë detajet e mbulimit të trajtimit.

Na Kontaktoni