Mjekët Medical Staff

Medical Staff

Mbajtja e reputacionit në sektorin e shëndetësisë bëhet duke përmirësuar vazhdimisht cilësinë e shërbimeve shëndetësore, duke theksuar vlerat akademike dhe duke pasur personel kompetent dhe personel mjekësor. Ju mund të kontaktoni mjekët tanë duke përdorur butonin e kërkimit në anën e poshtme të ekranit, duke shkruar emrin ose departamentin e mjekut.

Na Kontaktoni